YBS Nedir

YBS NEDİR?
Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems) insan, teknoloji ve bilgi gibi unsurları bir araya getiren geniş kapsamlı bir alandır. Günümüzde yönetim ve bilişim hayatın hemen her alanını kapsar. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yazılım mühendislerinin organizasyonlarda yönetim bilimleri açısından donanımsal eksikliğinin olması, işletme yöneticilerinin ise teknik açıdan eksikliğinin olması, sonuç olarak etkin bir iletişimde bulunamamaları bu bölümün ortaya çıkmasındaki temel faktördür.
Her işletmede bilgiye gereksinim duyulur. Yönetim Bilişim Sistemleri parça halindeki bilgileri toparlayarak bütünleştirir ve yöneticiye sunar. Yöneticinin daha kolay karar vermesini sağlar. Ama bu tabii ki bir YBS uzmanının yönetici olamayacağı anlamına gelmez çünkü; bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmektedir.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim, bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenci yetiştirmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri kısaca işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Bu bölümden mezun olacak kişilerin en güncel teknolojilere hâkim olmalarının yanında, analitik düşünme ve işletmelerin yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.
Yönetim Bilişim Sistemleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebine değinecek olursak dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri temelli olmaktan uzaklaşıp bilgi temelli ekonomilere dönüşmektedir. Bilişim sektörü de hızla gelişmektedir. Yurtdışında bu bölüm daha yaygın olmakla birlikte bu bölüme olan hassasiyet de daha fazladır fakat, Türkiye’de de hızla geliştiğini unutmamak gerekir. Özellikle ihtiyacın gitgide arttığı halde Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının az olması bu alanda iş bulmayı ve yükselmeyi kolaylaştırıcı etkenler arasındadır.
YBS’nin kapsamı geniş olduğu gibi iş imkânları açısından da geniş bir yelpazeye sahiptir.
-Sistem analizi ve tasarımı,
-Kamu veya özel sektördeki tüm organizasyonların bilgi işlem merkezleri,
-Veri toplama, saklama ve işleme merkezlerine sahip bütün profesyonel çalışan kurumlar,
-AR&GE laboratuarları,
-Proje geliştirme bölümleri,
-Yazılım şirketleri,
-Bankalar,
-Ulusal ve uluslararası danışmanlık şirketleri gibi daha birçok alanda çalışmak mümkün. Burada önemli olan kişinin hangi yönde ilerleyeceğini belirlemesi ve o yönde kendini ne kadar geliştirebildiğidir.
Sonuç olarak; teknolojiyle birlikte gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kişinin kendisini geliştirmesi ve yapacaklarının sınırının olmadığını anlaması için YBS bulunmaz bir nimettir.